Say rượu nhật bản

Tắt máy "Say rượu nhật bản"

 

video

Tôi thích nhìn thấy ở đó cũngg: